04/09/14

marea neghra

"Ollade, irmáns e irmás labregas e mariñeiras, que os señoritos queren a reforma da Constitución para continuaren a tráxica hestoria de Hespaña, aferrollando os anceios liberaes e democráticos que se sinten nos povos diferenciados, porque somentes co uniformismo político lograrán repartir a fame e a miseria que eles producen n-estas terras de señorío semifeudal. 

Repartindo a fame e a miseria d-estas partes non se localiza tan ben a responsabilidade dos que a producen." 

Texto: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
Fotos e video: Consuelo Bautista

Sem comentários:

Enviar um comentário