27/09/11

Nada é o que parece

As datas e os recordos,
as letras, 
a angustia e a sabiduría,
os intereses,
as imaxes e os momentos,
o conflito, 
a paciencia e as fotografías,
nada é o que parece.

Se non que Bayard nos diga.


Autorretrato como un afogado, 1840.