14/06/16

Still Here

Lydia Goldblatt posúe unha serie de fotografías a xeito de homenaxe/memoria dos seus pais, na que fai fincapé no terrible paso do tempo, distancia e caminho da que todas somos sabedoras do fin mais...
Nós seguimos fotografando.

Fotos: Lydia Goldblatt