18/10/13

(Non) son de aquí

O que Gustavo Alemán fala de Murcia 
resulta o que quixera eu dicir das Neves. 
El di así: 

"A miña Murcia é un lugar grotesco e informe, inseguro sobre a súa identidade. Estas manifestacións surrealistas poden parecer bromas de mal gusto, porén máis alá da súa risa fácil late nelas o pouso amargo da confusión e o desexo de atopar un sentido ou un propósito (...)

Creo que estas estridencias falan tanto da desoladora crise económica do presente como do propio pasado. Oxalá que afrontar tales despropósitos mediante a esaxeración e o esperpento poida ofrecernos unha pequena vía de escape deses ciclos sen fin á vista.

Exorcismo, homenaxe, burla e investigación, (Non) son de aquí é un (auto)retrato, ao cargo dun dos seus confusos habitantes, dun lugar imposible, pero real..."

Gustavo Alemán

Sem comentários:

Enviar um comentário