03/02/12

O circo da vida

Mary Ellen Mark posúe unha mirada humana, tráxica e documental coa que narra historias dos excluídos sociais. Os circos, os campamentos xitanos e os nenos que se comportan como adultos minan ás súas imaxes ao igual que os ollos do que as observa. Cos seus traballos denuncia o grande abano da miseria: prostíbulos, clínicas de enfermos mentais ou concursos de beleza infantís, por exemplo.

Por outra banda, a fotógrafa norteamericana traballou no cine como fotógrafa das bambalinas. Retrata o que non se verá nunca no filme, a súa creación a través dos seus integrantes.

Sean Penn no seu camerino, 1983
Este video resume parte da súa traxectoria:

Sem comentários:

Enviar um comentário