17/01/12

Os hoteis

Sophie Calle traballou no servizo de limpeza
dun hotel de Venecia para fotografar as habitacións
unha vez desocupadas. Calle emprega a intimidade
e a imaxinación como principais chaves fotográficas.


Sem comentários:

Enviar um comentário